Thursday, 29 July 2010

il-ħobza

Din hija t-talba li Ġesú nnifsu għallem lill-Appostli u għalhekk fiha tifsira speċjali għaliex ħarget minn fomm l-Imgħallem stess.
Fiha żewġ partijiet. Fl-ewwel parti nistqarru lil Alla bħala Missier tagħna lkoll u allura li aħna lkoll aħwa. Inqaddsu l-Isem ta’ Alla u nitolbu li fl-art ukoll ikun hawn is-Saltna ta’ Alla billi issir ir-rieda tiegħu.
Fit-tieni parti nitolbu l-bżonnijiet tagħna, nitolbu l-maħfra ta’ Alla waqt li nwegħdu li aħna wkoll naħfru lil ħutna, u nitolbu li nkunu mħarsa mit-tiġrib.

Monday, 26 July 2010

dough and flour and water

grammar
rhetoric
logic
arithmetic
astronomy
music
geometry

Sunday Lamb

lamb (lm)
n.
1.
a. A young sheep, especially one that is not yet weaned.
b. The flesh of a young sheep used as meat.
c. Lambskin.
2. A sweet, mild-mannered person; a dear.
3. One who can be duped or cheated especially in financial matters.
4. Lamb Christianity Jesus.
25.07.10

Sunday, 25 July 2010

Friday, 23 July 2010

Objects

with the kind help of aidan corlett