Sunday, 1 November 2009

site...sakemm

Simestru numru wihed: nipjanaw dar al arkitett celebri

sit: moti sit: disastrus

araw:

aqraw:

kont kuntent (speci) namel dan il-video* al presenation dwar l analizi tas-sijt, meta nara kopja li kellom madwar il 55 sena, kienu qed jamlu is-sess orali ghad-dawl tax-xemx iddisgustawni u waqaft, tlaqt l-hemm

dawn ritratti li ma jaqux fuq is-sit mazul mil grupp tiji al ragunijiet varji li adom misteru alija:

No comments: