Wednesday, 26 August 2009

pre & post 4th September

4th september is to me what 11th september is to the world

Friday, 21 August 2009

t E x T

dahlu l-incistati jirremetu l-pastizzi
20/08/2009

Wednesday, 5 August 2009

Tuesday, 4 August 2009

Patri hati

Kien hemm darba f'rahal il- boghod, sitwazzjoni kien hemm darba bicca art li fieha kienu jajxu l qziqes u l-wirdien sajf minnom, dan is-sajf giet qasqusa mid-danemarka kinet gustuza lima bhala u kella wicc dahqan, u demba kien mitluf bej ix xaham ta sorma ma kinitx taf bil malti
w anqas bl-isqalli
ftit wara il wasla taha kien hemm wirdina ragel, jajdulu il-PATRI li
igennen wara dik il qatta laham minn nord
saqsiha biex jizewgu
u
izewgu
f' isem Alla Gesu
fit-tieg kien hemm hafna biki ta ferh, sahansitra gew il-bram
ghal festa
il-patri ma stahax, dar kulimkien bil qalziet ta taht
xorob hafna siker u sikker, ma kellomx wisq flus, ma kellux flus biex jixtri x jikol
imma familtu halsulu FESTA kbira, biex jicelebraw din l imhabba
imhabba rari ta bej Patri u hanzira
hanzira li dejjem titbissem
remmertar ma lart, rittrati al fuq facebook
u hafna tawwieg, zeglig u zfin bla razan,
diski tat tigijiet hammali maltin
caflis u zlieq kullimkien
ikel bhal pastizzi, qassatati, dajjes bil kavjar, pizza, zalzett tal malti imqatta roti roti
imbid, chivas, ilma u hafna talb
sulfarini u sigarri
deheb u flus
sess u dnub
kienu jinhabbu
mhux min dejjem imma, u wisq anqas al dejjem, il patri
ma kienx jiflah ax xorb
malli waslu id dar
u l hanzira, nezatlu
hareg il mus
hanxrila rasa
u hareg minna koxxa tat-tigiega
fetah flixkun imbied li kien ad fadal mir -riceviment u legleg kollox
mal lejl
lada qam
u ha xokk
sab lil martu arwina mejta
donna-huta
bal ras

induna li kien zbalja, il qtates bdew jilaqu id demm min ma lart tqallom kilom ukoll ax kien ad andu l guh al xej

l-istorja ma spitxatx hawn,

ax l istorja bla skop

kul ma hi hnizrija mpittra ma hajt

go dar celeste