Wednesday, 1 July 2009

Taqtali Xaghari fuq ix-Xaghri

Il-birah Tlieta ta l-ewwel gimgha tax-xahar ta Lulju mort sa hdejn HagarQim biex jaqtawli xaghar fuq ix-xaghri --u din l-okkazjoni nidokumentawa permezz ta animation, stopmotion... daw li gejjin uma ritratti mil-animation li anda bzonn ta revizjoni qawwija peress li gew jidru xi dellijiet fil-frame, u ohrajn, il prodott finali gie diferenti mil-istorja originali li hsibt, imma habba guh, xemx u shana kellom jimbidlu. Jien li qatawli xaghari Nigel ha ir-rittrati Merjen Li qatatli xaghari Ix-Xaghri Kien tal-propjetarju ta l-ghalqa

merjen taqtali xaghari fuq ix- xaghri Process xaghari fuq ix-xaghri Lokalita

X----------------------X

MISTRIH WARA l-qata, u BIBITA MHUX misthoqqa

%

2 comments:

Harry Merkin said...

Nice, very funky idea.

Check out my satire blog at http://zuffjett.blogspot.com

adrian abela said...

Thanks, let me check out your blog !