Monday, 6 July 2009

Orsijiet

Maltese Gradient & Gawra fil-med.

Maltese Venus Bear Idol Statue Malta ‘Kitsch’ Design
kien emm kompetizjoni biex tidisinja xi haga li anda xtaqsam ma malta
u li wara tigi impittra fuq ors kbir 2m, gewwa berlin
BUDDY BEARS ( tal- UN )
dawk ta fuq kienu id disinni li isottometejt al din il-kompetizjoni
ma kelliex aptit nikteb l-ispjegazjoni taghhom
illum kinet gurnata hazina...
tlift 500 ritratt, jew smily face tilifli 500 ritratt li kont hadt is-sibt
ghal stopmotion animation

2 comments:

Miriam Galea said...

Hey cool - love the orange one best - now I got what the event was :)

adrian abela said...

sorry, just went trough the comments today...

that was it...

i liked that one too ;;;
but they chose an other -=