Thursday, 23 July 2009

Bearlin

l-ewwel qata f'berlin ftit aktar impresjonijiet monumentali
-- mandiex aptit nirakonta wisq... anke ghax nahseb tlift l-aktar ritratti ghal qalbi li hadt hemmek, li fethuli ajneja. u ga ed jinalqu mindu ghext kwazi gimgha malta

sissa l-aqwa post li mort fih biex jghix fih, jekk andek ambizjonijiet (vokabularju)

hawn taht aw xi stampi li hadt u amilt waqt li kont hemmek.... andi aktar forsi nitfahom il-quddiem fil-hajja
kien hemm problemi finanzjarji, hafna gost, biki u dahq, hafna frak, hafna bini u xej Valletta

dan l-imbrek ors, sa jmur sal kazakistan u qatar f'din is-sena... bhalissa qied hawn... berlin mal pajizzi l-ohra ta l ewropa

Monday, 6 July 2009

Orsijiet

Maltese Gradient & Gawra fil-med.

Maltese Venus Bear Idol Statue Malta ‘Kitsch’ Design
kien emm kompetizjoni biex tidisinja xi haga li anda xtaqsam ma malta
u li wara tigi impittra fuq ors kbir 2m, gewwa berlin
BUDDY BEARS ( tal- UN )
dawk ta fuq kienu id disinni li isottometejt al din il-kompetizjoni
ma kelliex aptit nikteb l-ispjegazjoni taghhom
illum kinet gurnata hazina...
tlift 500 ritratt, jew smily face tilifli 500 ritratt li kont hadt is-sibt
ghal stopmotion animation

Wednesday, 1 July 2009

Taqtali Xaghari fuq ix-Xaghri

Il-birah Tlieta ta l-ewwel gimgha tax-xahar ta Lulju mort sa hdejn HagarQim biex jaqtawli xaghar fuq ix-xaghri --u din l-okkazjoni nidokumentawa permezz ta animation, stopmotion... daw li gejjin uma ritratti mil-animation li anda bzonn ta revizjoni qawwija peress li gew jidru xi dellijiet fil-frame, u ohrajn, il prodott finali gie diferenti mil-istorja originali li hsibt, imma habba guh, xemx u shana kellom jimbidlu. Jien li qatawli xaghari Nigel ha ir-rittrati Merjen Li qatatli xaghari Ix-Xaghri Kien tal-propjetarju ta l-ghalqa

merjen taqtali xaghari fuq ix- xaghri Process xaghari fuq ix-xaghri Lokalita

X----------------------X

MISTRIH WARA l-qata, u BIBITA MHUX misthoqqa

%