Wednesday, 17 June 2009

Stop motion

Illum mort il-bahar, bhal birah, u bhal ada... sibt dal hlejqiet mejta li uhud inkisru sakemm wasalt id-dar

Taghlim tal-gurnata:

1) kollox hu tajjeb al stopmotion animation 2) taghmilx animations wahdek minajr ajnuna 3) taghmilomx fuq il bejt fis-2 ta wara nofsinar 4) tallem spelli bil malti 5) meta tibda thoss l-araq, mur gib naqa ilma 6) tallem uza programm ahjar mil moviemaker 7) il-bahar fih hafna tezori, u stopmotion hafna aktar 8) id-dellijiet interessanti

prova, animation ta 5 minuti, 6/17/09

No comments: