Monday, 22 June 2009

Safi 22/06/09

mort hal safi infittex l ispirazjoni
sibt persentagg kbir minna
Kbir
Kbir
sbieh, hemm zwiemel zaqqom ma lart, parapetti minajr bibien, gesujiet minar qalb, gelati ma jdubux, simetrija ireszistibli, xorb fil-flixkien tal-hgieb, l ewropa mal hara tal klieb u l weraq, kapillani ikoncernati, nisa sindikajri, madonni bl-iswitches flok raggiri, abbatini jixorbu l hajniken, eliqi tal conkos, taxxi u sahta, privat dwar il privat, frott bxej u bnijn, asafar jaqbzu flok itiru, statwi pedofli, kuluri sbieh
u bosta aktar
li mux sa najdilkom fuqom u nurikom
ax wisq
sbieh
kbar

No comments: