Monday, 22 June 2009

Safi 22/06/09

mort hal safi infittex l ispirazjoni
sibt persentagg kbir minna
Kbir
Kbir
sbieh, hemm zwiemel zaqqom ma lart, parapetti minajr bibien, gesujiet minar qalb, gelati ma jdubux, simetrija ireszistibli, xorb fil-flixkien tal-hgieb, l ewropa mal hara tal klieb u l weraq, kapillani ikoncernati, nisa sindikajri, madonni bl-iswitches flok raggiri, abbatini jixorbu l hajniken, eliqi tal conkos, taxxi u sahta, privat dwar il privat, frott bxej u bnijn, asafar jaqbzu flok itiru, statwi pedofli, kuluri sbieh
u bosta aktar
li mux sa najdilkom fuqom u nurikom
ax wisq
sbieh
kbar

Thursday, 18 June 2009

il-hajja ta phrase

stopmotion animation i did for a workshop with milos tomic summer 2008 (sound and colour enhanced by nigel baldacchino)

Wednesday, 17 June 2009

Stop motion

Illum mort il-bahar, bhal birah, u bhal ada... sibt dal hlejqiet mejta li uhud inkisru sakemm wasalt id-dar

Taghlim tal-gurnata:

1) kollox hu tajjeb al stopmotion animation 2) taghmilx animations wahdek minajr ajnuna 3) taghmilomx fuq il bejt fis-2 ta wara nofsinar 4) tallem spelli bil malti 5) meta tibda thoss l-araq, mur gib naqa ilma 6) tallem uza programm ahjar mil moviemaker 7) il-bahar fih hafna tezori, u stopmotion hafna aktar 8) id-dellijiet interessanti

prova, animation ta 5 minuti, 6/17/09

Monday, 15 June 2009

Nisperaw li sa ssir drawwa Sajfija

Pitturi ta zewg anni ilu li hdimt fuqhom illum