Wednesday, 11 November 2009

Tuesday, 3 November 2009

for group 4

animation as an intro to site analysis zonqor point

Sunday, 1 November 2009

site...sakemm

Simestru numru wihed: nipjanaw dar al arkitett celebri

sit: moti sit: disastrus

araw:

aqraw:

kont kuntent (speci) namel dan il-video* al presenation dwar l analizi tas-sijt, meta nara kopja li kellom madwar il 55 sena, kienu qed jamlu is-sess orali ghad-dawl tax-xemx iddisgustawni u waqaft, tlaqt l-hemm

dawn ritratti li ma jaqux fuq is-sit mazul mil grupp tiji al ragunijiet varji li adom misteru alija:

Friday, 30 October 2009

Wednesday, 28 October 2009

^&^)(

ippublikara fil-issue numru 8 tal-gazetta 'ir-realta'

Monday, 5 October 2009

Tuesday, 8 September 2009

kaxxex minsuba, jew minsija

jien kaccatur, u kburi !

prostituzjoni minorenni
malta
10*10 inches
square exhibition
2009
no 68. vlt

Wednesday, 26 August 2009

pre & post 4th September

4th september is to me what 11th september is to the world

Friday, 21 August 2009

t E x T

dahlu l-incistati jirremetu l-pastizzi
20/08/2009

Wednesday, 5 August 2009

Tuesday, 4 August 2009

Patri hati

Kien hemm darba f'rahal il- boghod, sitwazzjoni kien hemm darba bicca art li fieha kienu jajxu l qziqes u l-wirdien sajf minnom, dan is-sajf giet qasqusa mid-danemarka kinet gustuza lima bhala u kella wicc dahqan, u demba kien mitluf bej ix xaham ta sorma ma kinitx taf bil malti
w anqas bl-isqalli
ftit wara il wasla taha kien hemm wirdina ragel, jajdulu il-PATRI li
igennen wara dik il qatta laham minn nord
saqsiha biex jizewgu
u
izewgu
f' isem Alla Gesu
fit-tieg kien hemm hafna biki ta ferh, sahansitra gew il-bram
ghal festa
il-patri ma stahax, dar kulimkien bil qalziet ta taht
xorob hafna siker u sikker, ma kellomx wisq flus, ma kellux flus biex jixtri x jikol
imma familtu halsulu FESTA kbira, biex jicelebraw din l imhabba
imhabba rari ta bej Patri u hanzira
hanzira li dejjem titbissem
remmertar ma lart, rittrati al fuq facebook
u hafna tawwieg, zeglig u zfin bla razan,
diski tat tigijiet hammali maltin
caflis u zlieq kullimkien
ikel bhal pastizzi, qassatati, dajjes bil kavjar, pizza, zalzett tal malti imqatta roti roti
imbid, chivas, ilma u hafna talb
sulfarini u sigarri
deheb u flus
sess u dnub
kienu jinhabbu
mhux min dejjem imma, u wisq anqas al dejjem, il patri
ma kienx jiflah ax xorb
malli waslu id dar
u l hanzira, nezatlu
hareg il mus
hanxrila rasa
u hareg minna koxxa tat-tigiega
fetah flixkun imbied li kien ad fadal mir -riceviment u legleg kollox
mal lejl
lada qam
u ha xokk
sab lil martu arwina mejta
donna-huta
bal ras

induna li kien zbalja, il qtates bdew jilaqu id demm min ma lart tqallom kilom ukoll ax kien ad andu l guh al xej

l-istorja ma spitxatx hawn,

ax l istorja bla skop

kul ma hi hnizrija mpittra ma hajt

go dar celeste

Thursday, 23 July 2009

Bearlin

l-ewwel qata f'berlin ftit aktar impresjonijiet monumentali
-- mandiex aptit nirakonta wisq... anke ghax nahseb tlift l-aktar ritratti ghal qalbi li hadt hemmek, li fethuli ajneja. u ga ed jinalqu mindu ghext kwazi gimgha malta

sissa l-aqwa post li mort fih biex jghix fih, jekk andek ambizjonijiet (vokabularju)

hawn taht aw xi stampi li hadt u amilt waqt li kont hemmek.... andi aktar forsi nitfahom il-quddiem fil-hajja
kien hemm problemi finanzjarji, hafna gost, biki u dahq, hafna frak, hafna bini u xej Valletta

dan l-imbrek ors, sa jmur sal kazakistan u qatar f'din is-sena... bhalissa qied hawn... berlin mal pajizzi l-ohra ta l ewropa