Thursday, 15 May 2008

30c

http://www.youtube.com/watch?v=Pjp6q4xbvo4 darba uploadjajt dak il-video fuq youtube... semmejti ''30c" ax hi laktar frazi interesanti tal filmat imbad ircevejt di igudikawa intom "Mela habib, f'isem is-Socjeta' Muzikali San Lawrenz tal-Birgu nixtieq ngharrfek li l-imqaret dakinahr kienu ta' 10c il wiehed u mhux ta' 30c kif qed tipprova tpingi is-sitwazzjoni inti. Jekk tajt kas il-video, tinduna li is-sinjura li qed taqdi lill-pubbliku tefghet 3 imqaret fil-Borza, li bl-ammont ta' 10c il wiehed, jigu 30c. Grazzi"

No comments: